ĐAU MỎI CỔ VAI GÁY – NGUYÊN NHÂN NGHỀ NGHIỆP

ĐAU MỎI CỔ VAI GÁY – NGUYÊN NHÂN NGHỀ NGHIỆP

Đau mỏi cổ vai gáy là một bệnh thường gặp ngày nay, trong nhà bạn đâu đó sẽ có người bệnh. Tồi tệ hơn là những thầy thuốc phán bệnh này không thể chữa được, đừng vội thất vọng, hãy đọc kỹ các nguyên nhân mà tôi liệt kê dưới đây và tìm cách khắc phục nó, chắc chắn rằng...