HIỆP ĐỒNG VÀ ĐỐI LẬP CỦA THUỐC

HIỆP ĐỒNG Là cộng lực của nhiều vị thuốc, nhằm tạo được hiệu ứng cao hơn, nhanh hơn và ít tai biến hơn.Có 3 cách để tạo ra tác động hiệp đồng: 1. Phối hợp các thuốc có tác dụng gần giống nhau để tạo ra tác động hiệp đồng cùng hướng: Sinh địa, huyền sâm để tăng cường...
TÍNH NĂNG TÁC DỤNG CỦA THUỐC

TÍNH NĂNG TÁC DỤNG CỦA THUỐC

Tính năng tác dụng của thuốc, những thuộc tính cơ bản của thuốc. Dựa và cảm giác nóng lạnh và cảm quan mùi vị, người ta phân chia thuộc tính cơ bản của thuốc, thành hai nhóm:a. Tứ tính: Hàn (lạnh); Nhiệt (nóng); Ôn (ấm); Lương(mát)Hàn và lương cùng một tính chất....